BS CAROLUS MAGNUS

Leefregels

Onze leefregels

Onze school is een grote leefgemeenschap, waarin de leerlingen en de leerkrachten de hoofdrol spelen.  Om ervoor te zorgen dat het schoolleven geordend verloopt, werd er een schoolreglement opgesteld.  U kunt de integrale versie van het schoolreglement aanvragen door een mail te sturen naar bscarolusmagnus@g-o.be met als mededeling ‘schoolreglement’. Hieronder leest u een aantal vuistregels voor leerlingen en ouders.

Belangrijkste regels voor onze leerlingen:

Ik hou van een school waar iedereen graag is

 • Ik ben beleefd en ga op een vriendelijke manier om met mijn medeleerlingen, de leerkrachten en alle anderen op school.
 • Ik vind pesten niet leuk en doe er niet aan mee ! Pesters verzieken de schoolsfeer. Ik wil dat iedereen graag naar school komt.
 • Vechten en wilde spelletjes zijn verboden. Als ik vecht, word ik gestraft. Ook als iemand anders mij uitdaagde.
 • Mijn ideeën kan ik kwijt in het kringgesprek en de leerlingenraad.
 • Met problemen kan ik terecht bij mijn juf of meester. Ook de directeur wil me graag helpen.

Ik kom naar school om te leren

 • Ik spreek Nederlands, ook met mijn anderstalige vrienden.
 • Ik zorg ervoor dat ik in orde ben met mijn werk. Taken geef ik op tijd af.
 • Ik neem de school ernstig. In de les werk ik goed mee. Als ik de les verstoor, zorg ik ervoor dat de andere leerlingen niet kunnen werken. Dat mag niet.
 • Ik draag zorg voor mijn boeken, schriften en mappen.

Een gezonde en veilige levenshouding is belangrijk

 • Ik wil een gezonde school ! Snoep en kauwgom laat ik thuis. In de voormiddag hou ik me aan het afsprakenblad rond gezonde voeding. ’s Namiddags kan ik een koek eten.
 • De spullen uit de speelkoffer gebruik ik zoals het moet en ruim ik correct op op het einde van het speelmoment.
 • Na schooltijd blijf ik niet op straat rondhangen.

Ik ben trots op mijn school

 • Ik wil levende reclame zijn voor mijn school. Wanneer ik op uitstap ga, gedraag ik me zoals het hoort. Ik doe wat de begeleiders vragen.

Ik vind orde en netheid belangrijk

 • Ik doe mijn best om heel verzorgd te werken.
 • Ik laat geen kledij rondslingeren. Jassen die op de grond liggen, hang ik aan de kapstok.
 • Ik heb respect voor het werk van het onderhoudspersoneel en help mee de school netjes te houden.
 • Afval gooi ik in de juiste vuilnisbak.
 • De boekentassen zet ik netjes waar ze horen te staan.

Ik respecteer de andere schoolregels

 • Na de bel ga ik zo snel mogelijk in stilte in de rij staan op mijn vaste plaats.
 • Wanneer ik door de gangen stap, doe ik dat in stilte en in goed gevormde rijen.
 • Ik ga naar het toilet voor het einde van de speeltijd. Ik blijf niet langer dan nodig in de toiletten en ik ben er netjes. Iedereen heeft graag een proper toilet.
 • Zonder toelating verlaat ik het schooldomein niet.
 • Gestrafte leerlingen laat ik met rust.

Ik neem geen elektronische spelletjes mee naar school.

 • Ik zet mijn GSM af van zodra ik de school betreed tot einde van de schooldag.
 • Ik heb respect en draag zorg voor de materialen die ik van de school mag gebruiken (bv vulpen, gom, passer, schrijfpotlood, atlas, …)
 • Als ik voor 8.15u op school ben of na 15.30u niet werd afgehaald, moet ik naar de opvang. Ik wacht niet aan de schoolpoort.

Van de ouders verwachten we dat ze:

 • Het schoolreglement respecteren, omdat een organisatie zoals een school nu eenmaal niet zonder regels en afspraken kan.
 • Inzien dat het schoolreglement niet aangepast kan worden aan hun individuele inzichten of meningen.
 • Het mededelingenschrift (kleuters) en de agenda (lagere afdeling) dagelijks nakijken en ondertekenen.
 • Hun kinderen motiveren bij het schoolwerk.
 • Interesse vertonen voor wat hun kinderen op school doen en naar de oudercontactavonden komen.
 • Het Nederlandstalig karakter van de school respecteren.
 • Ervoor zorgen dat hun kinderen niet zonder geldige reden thuisblijven.
 • Hun kinderen op tijd naar school brengen, want anders worden de lessen vestoord.
 • Zich houden aan de afspraken in verband met het afhalen van de kinderen.
 • Hun kinderen niet vroegtijdig afhalen zonder de voorafgaandelijke toelating van de directeur.
 • Niet roken op het schoolterrein.
 • De facturen en schoolrekeningen op tijd betalen en dit op de correcte schoolrekening, omdat dit anders de administratie vertraagt en bemoeilijkt.
 • Bij eventuele problemen tussen kinderen, die problemen niet zelf proberen op te lossen, maar contact opnemen met de klasleerkracht.
 • Zich positief opstellen tegenover de school. Wanneer er toch vragen of problemen zouden zijn, kunnen ze hiermee bij de directeur terecht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s