BS CAROLUS MAGNUS

Doelstellingen

De omzetting van onze visie in schooleigen doelstellingen

Op het vlak van onderwijs

 • Niet alleen kennis overdragen in theorie, maar daarnaast ook een brede en een realistische oriëntatie richten op de omgeving van de maatschappij.
 • Het ontwikkelen van visuele en auditieve perceptie door het hanteren van proefondervindelijke methodes, raadplegen van informatiebronnen, het gebruik van media en het creëren van leersituaties in de klas en de onmiddellijke omgeving.
 • Elk kind krijgt alle ontwikkelingskansen op zijn niveau om zich goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Wij differentiëren binnen de klas en werken af en toe klasdoorbrekend.
 • We leggen de nadruk op het aanleren van basisvaardigheden en technieken, het kunnen toepassen van verworven inzichten en zelfstandig verwerken van leerstofgehelen.
 • Aandacht voor de motorische ontwikkeling van elk kind.
 • lk kind moet voldoening ondervinden in zijn kunnen wat resulteert in een actieve inzet.
 • De kinderen moeten open staan voor vernieuwingen om de evolutie in de maatschappij te kunnen volgen.

Op het vlak van vorming

 • De leerlingen leren kritisch denken, niet alleen t.o.v. anderen, maar ook t.o.v. zichzelf. Ze leren beslissingen nemen en de gevolgen ervan dragen.
 • Ze leren samenwerken in groep, leren doorzetten en met hun problemen naar buiten komen.
 • De leerlingen een pluralistisch bewustzijn bijbrengen vrij van racistisch en discriminerend gedrag.
 • Ze leren nadenken over hun mening en deze desnoods herzien.
 • De leerlingen leren objectief te zijn.
 • Ze leren streven naar nauwkeurigheid en zelfstandigheid.

Op het vlak van opvoeding

 • We willen de leerlingen mee opvoeden tot sociale individu’s en egoïsme bestrijden.
 • Elk kind leert zichzelf waarderen en respecteren. Elk kind leert zich veilig betrokken te voelen bij het schoolgebeuren en leert zijn emoties weer te geven.
 • De leerlingen leren zorg dragen voor het didactisch materiaal.
 • De leerlingen leren de afspraken en reglementen na te leven. Ze ontwikkelen sociale bewogenheid en sociale, politieke en ecologische realiteitszin.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s