BS CAROLUS MAGNUS


Een reactie plaatsen

Het is bijna zo ver …

De vakantie loopt op zijn laatste benen … de voorbereidingen om het schooljaar te kunnen starten zijn al flink bezig!

Het hele BS Carolus Magnusteam kijkt er naar uit om “hun” leerlingen terug te zien bij de start van het nieuwe schooljaar. De “uitgezworven” 6de-jaars van vorig jaar wensen we veel succes in het secundair!

We verwachten alle leerlingen in onze school op vrijdag 1 september 2017 ten laatste om 8.30u! 

We starten het schooljaar die dag met een leuke speciale verwelkomingsdag! Nee, geen gewone lesdag, maar een super kennismakings(start)dag vol spel, avontuur, fun,… binnen het nieuwe jaarthema (dat blijft nog even geheim!)

Dus die dag :

  • Blijven we zeker niet in het schoolgebouw!
  • Geen boekentas nodig!
  • Wel een zak met lunchpakket en voldoende gezonde drankjes
  • Sportieve kledij
  • Aangepaste kledij aan het weer (zeker regenjasje meebrengen!)
  • Superveel goed humeur & blijgezindheid

Meer info volgt nog via de kanalen van de ouderraad en smartschool!

Tot dan! (nu nog even verder alles voorbereiden)


Een reactie plaatsen

Prettige vakantie!

Het personeelsteam van BS Carolus Magnus wenst alle leerlingen, hun familie en vrienden een prettig verlof toe na een jaar vol inspanningen.

We verwachten iedereen terug met opgeladen batterijen na de grote vakantie op vrijdag 1 september ten laatste om 8.30u.

Dan starten we het nieuwe schooljaar met een leuke, ludieke startdag vol spetterende activiteiten. Deze dag kadert binnen het nieuwe jaarthema voor het schooljaar 17-18 (dit blijft nog even geheim, al lichten we onderaan al een klein tipje van de sluier…)

Maar eerst ….